Foto3 augustus 2004, Jaap Deensgat, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Oane Tol

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.