Foto



oktober 1997, Groningen
Foto gemaakt door: Rik Winters





Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.